Klachtenregeling

Wanneer een cliënt of een derde niet tevreden is over de geleverde diensten van Praktijk Juno, kan
er een klacht ingediend worden bij Inge Broenink.

Is de cliënt of een derde toch niet tevreden over de afhandeling van de klacht door Praktijk Juno, dan
kan contact opgenomen worden met de externe klachtencommissie. Praktijk Juno is aangesloten bij
Klachtenportaal Zorg. Uiteraard kan een cliënt of een derde ook gelijk contact opnemen met
Klachtenportaal Zorg.

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg
website: klachtenportaalzorg.nl
Postadres: Westeinde 14a, 1601 BJ Enkhuizen

Voor een verder uitleg van het klachtenreglement wordt verwezen naar het document
‘Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg’. Cliënten of derden kunnen dit document opvragen bij
Inge Broenink van Praktijk Juno.