Behandeling kind / jongere

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen met verschillende klachten bij ons terecht voor behandeling. Hierbij kun je denken aan trauma (zowel enkelvoudig als complex), angsten, faalangst, sociale angst, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, somberheid, boosheid of lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden. Ook kunnen kinderen bij ons terecht als de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een autisme spectrum stoornis. Behandeling kan dan ingezet worden op het vergoten van sociale vaardigheden.

In de behandeling maken we onder andere gebruik van technieken uit CGT (Cognitieve Gedragstherapie), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), oplossingsgerichte therapie of PRT (Pivotal Response Treatment).

Samen kijken we eerst waar de klachten vandaan komen en stellen we eerst doelen op. Deze doelen worden binnen zes weken opgeschreven in een behandelplan. De voortgang zullen we regelmatig bespreken.

Onderzoek

Om het gedrag van een kind te kunnen begrijpen, kan het handig zijn onderzoek te doen. Onderzoek kan bijvoorbeeld meer inzicht geven in het intelligentie niveau, de sterke en zwakke kanten, de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheid en de ouder-kindrelatie. Indien nodig en wenselijk kan een DSM-classificatie worden gesteld, zoals een autisme spectrum stoornis of AD(H)D.

Het onderzoek kan bestaan uit observaties, gesprekken, vragenlijsten en verschillende testen. Als je ons toestemming geeft, nemen we graag informatie mee van school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. De resultaten worden binnen drie maanden opgeschreven in een onderzoeksverslag. Naar aanleiding van de resultaten geven we passend advies en waar nodig bespreken we welke vorm van hulp het meest passend is. Dit kan hulp zijn vanuit Praktijk Juno, maar ook vanuit een andere organisatie.

Gezinsondersteuning

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Klachten van kinderen kunnen niet altijd los gezien worden van de omgeving waarin zij leven en opgroeien. Als ouder word je daarom zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Door met elkaar af te stemmen profiteert jouw kind optimaal van de behandeling. Ook door uitleg te geven over de problemen of klachten van jouw kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin, kan meer inzicht verkregen worden en geleerd worden hoe met het gedrag om te gaan of hoe het gedrag te beïnvloeden. Soms is het belangrijk om samen te kijken naar onderlinge interactiepatronen binnen het gezin. Ook bieden wij ouder-kind behandeling voor het jonge kind met vermoedens van een ontwikkelingsstoornis.

Om jou als ouder zoveel mogelijk te betrekken kunnen behandeltechnieken ingezet worden als ouderbegeleiding, psycho-educatie, Floorplay of gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd.

Soms kan het nodig zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren en blijkt dat de hulpvraag voornamelijk op ouderbegeleiding gericht is. In dat geval kan het nodig zijn om door te verwijzen naar een andere hulpverlener of organisatie.

Ben je ouder dan 16 jaar? Dan vragen we jou eerst toestemming om je ouders bij de behandeling te betrekken.