Aanmelden

Door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen, kun je jezelf, jouw kind of cliënt aanmelden bij Praktijk Juno. Daarna zal er telefonisch contact opgenomen worden voor een kort gesprek. Tijdens dit gesprek zal beoordeeld worden of de hulpvraag passend lijkt bij Praktijk Juno. Als de hulpvraag passend lijkt, zal er een intakegesprek gepland worden. Wij vragen voor het intakegesprek gegevens aan te leveren en een aantal formulieren in te vullen. Welke gegevens en formulieren dit zijn, zal telefonisch worden besproken.