Uitsluitende criteria

Welke ondersteuning bieden wij niet? Praktijk Juno biedt geen ondersteuning bij (vermoedens) van de volgende ziektebeelden/situaties:

 • Vechtscheiding;
 • (acute) Onveiligheid in complexe gezinssituaties;
 • Bipolaire stemmingsstoornissen;
 • Eetstoornissen;
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit;
 • Spoedzorg/crisiszorg;
 • Psychotische stoornissen;
 • Forse persoonlijkheidsproblematiek;
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico;
 • Ernstige zelfbeschadiging;  
 • Ernstige depressie;
 • Ernstige psychiatrische problematiek kind en/of ouder(s) (zoals hierboven beschreven) waarbij behandeling vanuit een tweedelijnsorganisatie passend is;
 • Ernstige verslavingsproblematiek waarvoor eerst behandeling nodig is;
 • Ontbreken motivatie om hulp te ontvangen.

Bij de aanmelding of uit de kennismaking/intake wordt duidelijk of de hulpvraag van kinderen/jongeren wel of niet passend is binnen de zorg die Praktijk Juno biedt. Praktijk Juno is een ambulante GGZ-setting en biedt voornamelijk eerstelijnszorg. Indien nodig kan Praktijk Juno meedenken bij welke organisatie de hulpvraag beter zou passen.