Uitsluitende criteria

Welke ondersteuning bieden wij niet? Praktijk Juno biedt geen ondersteuning bij (vermoedens) van de volgende ziektebeelden/situaties:

 • Vechtscheiding;
 • (acute) Onveiligheid in complexe gezinssituaties;
 • Bipolaire stemmingsstoornissen;
 • Eetstoornissen;
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit;
 • Spoedzorg/crisiszorg;
 • Psychotische stoornissen;
 • Forse persoonlijkheidsproblematiek;
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico;
 • Ernstige zelfbeschadiging; 
 • Ernstige depressie;
 • Ernstige psychiatrische problematiek kind en/of ouder(s) (zoals hierboven beschreven) waarbij behandeling vanuit een derdelijns organisatie passend is;
 • Ernstige verslavingsproblematiek waarvoor eerst behandeling nodig is.
 • Ontbreken motivatie om hulp te ontvangen.
 • Boven de 18 jaar;
 • Buiten regio Twente (samen14).

Bij de aanmelding of uit de kennismaking/intake wordt duidelijk of de hulpvraag van kinderen/jongeren wel of niet passend is binnen de zorg die Praktijk Juno biedt. Praktijk Juno is een kleinschalige, ambulante GGZ-setting. Wij bieden geen dagbehandeling, klinische opname of 24-uurs-zorg. Buiten kantoortijden dienen cliënten in nood zelf contact op te kunnen nemen met 112 of de huisartsenpost. Indien nodig kan Praktijk Juno meedenken bij welke organisatie de hulpvraag beter zou passen.