Over ons

Inge Broenink
Orthopedagoog-Generalist / Praktijkhouder

Binnen praktijk Juno voer ik voornamelijk onderzoek en behandeling uit. Daarnaast ben ik ook de praktijkhouder. Het is mijn missie om kinderen, jongeren en ouders weer op weg te helpen als er problemen of klachten zijn. Weer gelukkig kunnen zijn, daar gaan we voor! Ik heb bewust gekozen voor een kleinschalige, toegankelijke praktijk. Ik vind persoonlijke aandacht en samenwerken belangrijk.

In 2012 heb ik de studie Pedagogische Wetenschappen afgerond met als afstudeerrichting Orthopedagogiek en de twee hoofddifferentiaties: ‘Jeugdzorg’ en ‘Opvoeding en ondersteuning aan mensen met een beperking’. De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen. Ik wil me graag blijven ontwikkelen, daarom heb ik in juli 2022 de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist afgerond.

Evelien van der Meer
GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist

Binnen de praktijk ben ik betrokken bij de diagnostiektrajecten. Ik zal naast Inge ook het kind en de jongere zien en de ouders spreken. Mijn kennis ligt voornamelijk op het gebied van autisme.

Ik doe graag diagnostiek. Om samen met ouders een antwoord te geven op de vraag: ’help mij mijn kind beter te begrijpen’. Ik vind het belangrijk zorgvuldig te kijken naar wie hun kind is, wat diens sterke en minder sterke kanten zijn en wat hun kind nodig heeft aan begeleiding.

Naast het werk voor deze praktijk werk ik ook elders als GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist en FloorPlay specialist. En ik geef supervisie aan psychologen/pedagogen die in opleiding zijn voor GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist.

Melanie Koopman
Orthopedagoog-Generalist

Binnen praktijk Juno ben ik betrokken bij diagnostiek- en behandeltrajecten. Als Orthopedagoog-Generalist werk ik zowel met kinderen, jongeren als hun ouders/opvoeders. Samen kijken we naar de hulpvragen die er zijn en naar wat je nodig bent om uiteindelijk weer zelf/ zonder hulp weer verder te kunnen. Hierbij ga ik uit van de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren en het gezin. Ik vind het belangrijk om hierbij aan te sluiten bij ieders specifieke behoeften. Samen gaan we op zoek naar welke ondersteuning of behandeling het beste past, zodat een kind of jongere zich optimaal verder kan ontwikkelen. 

Naast mijn werkzaamheden bij praktijk Juno werk ik ook elders als Orthopedagoog-Generalist met zeer jonge kinderen, jeugdigen en gezinssystemen. Mijn werkzaamheden betreffen diagnostiek, advies en behandeling. 

Vera Timmermans
Orthopedagoog

Binnen Praktijk Juno houd ik mij voornamelijk bezig met diagnostiek en psycho-educatie. Dat houdt in dat ik samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek ga naar een goede uitleg voor de dingen waar zij moeite mee hebben en wat nodig is om weer verder te komen. We kijken samen naar hoe dat er in het dagelijks leven uitziet en wat werkt voor jou!

In mijn werk als orthopedagoog ben ik belangstellend en nauwkeurig. Ik vind het belangrijk dat je je begrepen en gezien voelt, dat wil iedereen uiteindelijk; Als het goed met je gaat én als je ergens vastloopt. Het doen van onderzoek en het geven van uitleg over de wat we ontdekken, staat dan ook geheel in het teken daarvan. Ik kijk niet alleen naar de dingen die mis gaan, maar juist ook naar wat wél werkt en waarom.

Sinds januari 2023 ben ik werkzaam bij Praktijk Juno. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als zorgcoördinator in het speciaal (voortgezet) onderwijs en als orthopedagoog bij een beschermde woonvorm voor (jong)volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Saskia Kolthof
GZ-psycholoog

Binnen praktijk Juno richt ik mij op de diagnostiek- en behandeltrajecten. Na 20 jaar ervaring binnen grote GGZ-instellingen voor kinderen en jeugdigen heb ik in maart 2023 de overstap gemaakt naar praktijk Juno. Het kleinschalige en het snel in kunnen zetten van hulp maken dat ik voor deze praktijk heb gekozen.

Iedereen heeft in zijn of haar leven te maken met fijne maar ook mindere fijne momenten, de ontwikkeling stagneert of er gebeuren nare dingen waar je weinig invloed op hebt. Ik hoop door te luisteren naar wat er speelt, mee te denken over wat er aan de hand kan zijn, adviezen te  geven of kinderen/jongeren te leren hoe ze hiermee om kunnen gaan dat je weer zelfstandig verder kan.
sinds 2007 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog, mijn expertise ligt op het gebied van ontwikkelingsproblematiek, stemming- en angstklachten en trauma klachten. De afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met traumabehandelingen (onder andere EMDR) maar ook maak ik gebruik van CGT technieken en mindfulness oefeningen.
Ik vind het belangrijk dat hulp voor iedereen toegankelijk is en dat de kinderen/jongeren en hun systeem zich gehoord, begrepen en gesteund voelen zonder oordeel. Een goede behandelrelatie is in mijn ogen een voorwaarde om aan de slag te kunnen met je problemen. Ik zal hier dan ook voldoende bij stilstaan en probeer door te luisteren, een tikkeltje humor te gebruiken en soms ook door wat direct te zijn hiervoor te zorgen.

Marieke Droste
Systeemtherapeut en orthopedagoog

Ik heb ervaring in het werken met kinderen en hun opvoedingssysteem in een gezin of groep. Bij Juno ben ik, voor een aantal uurtjes per week, vooral inzetbaar voor systeemtherapie. Naast mijn werk bij Juno ben ik werkzaam als gedragswetenschapper en systeemtherapeut bij een orthopedagogisch behandelcentrum in Twente. Ik richt mij graag op dingen die goed gaan, om daar van te leren. Met een enthousiaste, betrokken, warme houding en een tikkeltje humor ga ik samen met het kind en / of opvoeders aan de slag. Wie ik ook graag betrek is mijn therapiehondje Teddy, soms komt ze mee om cliënten steun te bieden of even afleiding te geven.

Ineke Dobbelaar
Secretaresse

Binnen praktijk Juno hou ik me bezig met de (financiële) administratie en andere ondersteunende taken. Als je naar de praktijk belt, krijg je mij aan de lijn. Ik probeer de behandelaren zoveel mogelijk werk uit handen te nemen zodat zij zich volledig kunnen bezig houden met dat waar ze goed in zijn, namelijk behandelen.  Ik vind het fijn om een onderdeel te zijn van een organisatie die het verschil kan maken in het leven van kinderen en ouders. De kleinschaligheid en daardoor flexibiliteit in behandelen en de persoonlijke aandacht zijn voor mij, naast de fijne sfeer,  belangrijke redenen om voor praktijk Juno te werken.

Naast mijn werk voor praktijk Juno werk ik als ZZP’er ook nog voor andere organisaties in de zorg en daarbuiten.

Eline Ramaker
Orthopedagoog in opleiding

Binnen praktijk Juno ben ik werkzaam als stagiaire. Ik heb mijn bachelor pedagogische wetenschappen afgerond en ben nu bezig met mijn master orthopedagogiek. Het lijkt mij erg leuk om de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie in de praktijk toe te passen. Als Orthopedagoog in opleiding hoop ik kinderen en ouders te kunnen ondersteunen bij hun hulpvragen, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.