Werkwijze onderzoek

 1. Aanmelding
  Een kind of jongere kan aangemeld worden door te mailen, een bericht te sturen via de website of te bellen. Er zal telefonisch contact opgenomen worden om te kijken of de hulpvraag passend lijkt. Het intakeformulier, de zorgovereenkomst en eventueel een vragenlijst wordt toegestuurd.
 2. Intake
  Als de hulpvraag passend lijkt, wordt er een intake gepland. Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Tijdens het intakegesprek wordt de reden van aanmelding besproken. Informatie uit het intakeformulier en de ingevulde vragenlijsten komen aan bod. Wanneer er sprake is van eerdere hulpverlening wordt hier op doorgevraagd. Tevens wordt uitgelegd wie Praktijk Juno is, welke hulpverleningsvormen worden geboden en welke werkwijze wordt gehanteerd.
 3. Onderzoek
  Wanneer de beschikking binnen is, kan het onderzoek gestart worden. Het onderzoek wordt doorgaans binnen 3 maanden afgerond. Eerst wordt er informatie ingewonnen bij school/dagbesteding en betrokken hulpverlening (na toestemming). Er worden meerdere afspraken gepland voor de afname van het onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken met het kind, met ouders en/of school, een observatie op school of thuis, het invullen van digitale vragenlijsten en afname van diagnostiek bij het kind.
 4. Advies en evaluatie
  Na het onderzoek vindt er een adviesgesprek met ouders plaats (en eventueel het kind) waarin de uitslag van het onderzoek wordt besproken en adviezen worden gegeven. Ouders ontvangen na het adviesgesprek het onderzoeksverslag. In een vervolggesprek met ouders en/of andere betrokken partijen, zoals wijkcoach, school of hulpverlening, wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend lijken voor het kind. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of begeleiding zijn. Er wordt besproken of Praktijk Juno de ondersteuning kan bieden of dat een andere organisatie meer passend is. Aan het einde van het gesprek wordt geƫvalueerd hoe betrokken partijen het traject ervaren hebben. De verwijzer ontvangt een korte terugkoppeling van het onderzoek (na toestemming).