Werkwijze behandeling

 1. Aanmelding
  Een kind of jongere kan aangemeld worden door te mailen, een bericht te sturen via de website of te bellen. Er zal telefonisch contact opgenomen worden om te kijken of de hulpvraag passend lijkt. Het intakeformulier, de zorgovereenkomst en eventueel een vragenlijst wordt toegestuurd.
 2. Intake
  Als de hulpvraag passend lijkt, wordt er een intake gepland. Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Tijdens het intakegesprek wordt de reden van aanmelding besproken. Informatie uit het intakeformulier en de ingevulde vragenlijsten komen aan bod. Wanneer er sprake is van eerdere hulpverlening wordt hier op doorgevraagd. Tevens wordt uitgelegd wie Praktijk Juno is, welke hulpverleningsvormen worden geboden en welke werkwijze wordt gehanteerd. Na de intake zal een beschikking aangevraagd worden voor 6 of 9 maanden.
 3. Behandeling
  Wanneer de beschikking binnen is, kan de behandeling gestart worden. Doorgaans wordt bij de start eenmaal per week een gesprek gepland van 45 minuten. De eerste 6 weken kan procesdiagnostiek onderdeel zijn van de behandeling om te kijken waar de klachten vandaan komen en welke behandeltechnieken het beste ingezet kunnen worden. Binnen 6 weken wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan de doelen die we samen met jou opstellen en de overige afspraken die we maken.
 4. Evaluatie
  Tussendoor wordt geƫvalueerd hoe de voortgang gaat en of er nog wijzigingen aangebracht dienen te worden. Waar mogelijk wordt de behandeling afgebouwd, bijvoorbeeld naar 1 keer per 2 of 4 weken. Aan het einde van het traject wordt geƫvalueerd hoe de betrokken partijen het traject ervaren hebben. Daarna wordt er een eindverslag opgesteld. De verwijzer krijgt een terugkoppeling van het behandeltraject (na toestemming).